News

Se poate întâmpla chiar de azi: pensionarii pot fi concediați, iar părinții pot sta acasă cu copiii doar 4 ani

Se poate întâmpla chiar de azi: pensionarii pot fi concediați, iar părinții pot sta acasă cu copiii doar 4 ani
October 20, 2017

O serie de modificări la Codul Muncii intră de azi în vigoare. Astfel, pensionarii pot fi concediați chiar de azi, iar părinții pot beneficia de concediu neplătit pentru îngrijirea copilului doar până la 4 ani, și nu până la 6, cum era până acum. Amendamentele la Codul Muncii au fost publicate în Monitorul Oficial.

Pensionarul va putea fi concediat, dacă nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, aceasta urmând să fie stabilită în urma unei atestări efectuate în modul prevăzut de Guvern.

Totodată, un salariat poate fi demis pentru săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărârea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale.

Motive pentru concediere pot servi și pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv ori încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă.

De astăzi, se admite desfacerea, din inițiativa angajatorului, a contractului de muncă pentru deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. Persoanele concediate în temeiul acestui motiv pot fi angajate pe o durată determinată.

La fel au intrat în vigoare prevederi noi și în ceea ce ține de încălcarea gravă a obligațiilor de muncă. Astfel, se consideră încălcari grave ale obligațiilor de muncă următoarele acţiuni ale salariatului:
• primirea şi eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti fără perfectarea documentelor corespunzătoare;
• acordarea serviciilor prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;
• folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi;
• folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat) fără acordul în scris al acestuia;
• nerespectarea clauzei de confidențialitate;
• încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată, în formă scrisă, de conducătorul unității, de lucrătorul desemnat, de serviciul intern ori extern de protecție și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe;
• refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, despre obligația de a trece examenul medical;
• cauzarea unui prejudiciu material mărimea căruia depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.

O altă modificare importantă este faptul că, concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului se acordă de vârstă de la 3 la 4 ani, dar nu 6 cum a fost până în prezent.

Share

Articole pe aceeași temă

0 Commentarii

Nu exista comentarii!

Nu sunt comentarii la acest moment, nu doriți să adăugați un comentariu?

Scrie un comentariu

Adauga comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.
Câmpurile necesare sunt marcate cu *